ដំណើរការបញ្ជាទិញ

អំពីដំណើរការបញ្ជាទិញ

1. សាកសួរយើង
2. ឆ្លើយតបអ្នក។
3. សម្រង់ផលិតផល
4. ផ្ញើគំរូ
5. បញ្ជាក់គំរូ
6. ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា
7. បង់រំលោះ

8. ចាប់ផ្តើមផលិតកម្ម
9. សាកល្បងផលិតផល
10. ការវេចខ្ចប់
11. ផលិតផលដឹកជញ្ជូន
12 សេវាកម្មក្រោយពេលលក់
13 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរអង្វែង

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ណាមួយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផលិត ប្រសិនបើមានបញ្ហាជាមួយនឹងការតាមដានផលិតកម្ម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទាន់ពេលវេលាជាមួយយើងខ្ញុំ។

Order Process