ការបង្ហាញរោងចក្រ

អគាររោងចក្រ
1The Factory Building
ក្រុម Moshi
2The Moshi Team
ការកាត់កញ្ចក់
3Glass Cutting
CNC ឆ្លាក់
4CNC Carving
ការប៉ូលាកញ្ចក់
5Glass Polishing
ការសម្អាតអ៊ុលត្រាសោន
6-Ultrasonic Cleaning
កំដៅកញ្ចក់
7-Glass Tempering
ការពត់កោងក្តៅ
8- Hot Bending
ការបោះពុម្ពអេក្រង់សូត្រ
9Silk Screen Printing
ការកាត់សម្ភារៈ
10-Material slitting
ការកាត់ស្លាប់
11 Die Cutting
កាវបិទ AB
12-Fitting AB glue
ថ្នាំកូតប្លាស្មា AF
13-AF Plasma coating
ស្លាកសញ្ញាស្ទីគ័រ
14-Labelling Sticker
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព
15-Quality Inspection
ការវេចខ្ចប់
16-Packaging
ក្រុមទេសចរណ៍
17-The group travel